Over jufOdette

Met jaren aan ervaring in het onderwijs heeft Odette van der Vegte een naam opgebouwd die gelijk staat aan kwaliteit, prestaties en innovatie. Odette heeft gedurende 28 jaar in alle groepen van het basisonderwijs les gegeven, waarvan ruim 15 jaar grotendeels in de onderbouw. 


Tarief/kosten

JufOdette werkt als zelfstandige en is niet in dienst van een commercieel bureau of een detacheringsbureau welke vaak een veel hoger uurtarief rekenen. 
De kosten voor het inzetten van jufOdette hoeven per saldo niet hoger te zijn dan de kosten welke gemaakt worden wanneer een leerkracht via een regulier arbeidscontract werkt.

Inval- en RT-werk primair onderwijs groep 1 tot en met 8.

o    Uurtarief: € 50,00

o    Reiskosten €0,23 per kilometer berekend vanaf Raalte (Overijssel).

Individueel bijlessen/coaching (particulier) thuis of op locatie voor alle vakken van het primair onderwijs (basisschool).

o    Uurtarief: op aanvraag

o    Reiskosten €0,23 per kilometer berekend vanaf Raalte (Overijssel).


Neem contact op middels telefoon, app of email als u vragen heeft of jufOdette wilt inhuren. Tevens bestaat (binnenkort) de mogelijkheid om online de beschikbare uren te bekijken en/of vast te leggen.

 


Wet- en regelgeving

Een leerkracht mag zes achtereenvolgende keren binnen drie jaar in het Primair Onderwijs werken volgens de Wet Werk en Zekerheid (de ‘flexwet’) . Daarna moet deze leerkracht een vast contract krijgen. Dit maakt het natuurlijk lastig voor scholen. Zij zijn niet altijd in de gelegenheid of bereid zo'n leerkracht in dienst te nemen. Dat maakt dat het inhuren van een zelfstandige leerkracht (een zzp’er) een heel goed alternatief is.
Wanneer juf Odette invalt, wordt hier een factuur voor gestuurd. Daardoor heeft de school niet meer te maken met een persoon, maar met een bij de KvK ingeschreven bedrijf, waardoor de Wet Werk en Zekerheid niet meer van toepassing is. 
Zie hiervoor ook de info bij Wet Arbeidsmarkt in Balans.

VAR

Voorheen bestond de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit was een document van de belastingdienst welke duidelijkheid gaf over de werkrelatie tussen opdrachtgever en -nemer. De VAR is echter vervangen door de modelovereenkomst.

Modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 bestaat de modelovereenkomst. De modelovereenkomst wordt bij een opdracht aan beide partijen voorgelegd en voorkomt ‘schijnzelfstandigen’. Dit is een zelfstandige die maar één opdrachtgever heeft en dus volgens de wet in loondienst behoort te zijn. Door voor meerdere stichtingen en verschillende scholen te willen werken voorkomt jufOdette voor één opdrachtgever te werken.
Meer informatie vindt u op flexleerkracht.nl/wet-dba/ en op de website van de kamer van koophandel

Gezagsrelatie

Volgens de belastingdienst mag een zzp’er niet voor de klas staan, in het geval van een gezagsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever. De belastingdienst doelt hierbij echter op het voortgezet onderwijs. Een docent is volgens de belastingdienst gebonden aan een onderwijsprogramma en een rooster en kan niet vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit voeren. 
U, als schoolbestuurder, wilt natuurlijk geen risico wil lopen. Daarom staat in mijn modelovereenkomst aan welk onderwijsprogramma wordt voldaan. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat ik aanpassingen maak aan het rooster. Daarmee vervalt de ‘gezagsrelatie’.

Loondienst/VOG

Als u voor uw school jufOdette inschakelt, hoeft u haar niet in loondienst te nemen. Uw school betaalt alleen de gewerkte uren en heeft verder geen verplichtingen naar jufOdette. 

Op verzoek kan jufOdette altijd een up-to-date VOG-verklaring tonen.

 


WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht, 2020. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceert het kabinet de WAB die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren.

Doel van de WWZ (voorloper) was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Zorgen maken vanuit school of zzp’er?

Nee. Hoewel de term Flexwerker verwarring kan opleveren, is de Flexleerkracht geen Flexwerker. De flexwerker is iemand die eigenlijk liever in loondienst wil, maar middels een nul-urencontract aan ‘het lijntje’ wordt gehouden omdat dit goedkoper en zonder risico is voor de werkgever. In het onderwijs herken je vast de regel nog dat leerkrachten na 3 tijdelijke contracten verplicht een vast contract aangeboden kregen. Dat was de WWZ en nu ook de WAB. Deze wetten zorgen dat flexwerken vanuit loondienst onaantrekkelijk wordt voor de werkgever.

Omdat de school geen dienstverband aan gaat met een persoon maar met een bedrijf (zzp’er) gaat de regel van WWZ niet op voor Flexleerkrachten. Wat betreft de WAB is het antwoord nog steeds hetzelfde. Geen zorgen dus.